प्रषासन

एकूण वार्ड ३ ग्राम पंचायत सांगोला,
लोकसंख्या २००१ जनगणनेनुसार ६७८

बिनविरोध निवडणूक

 • सरपंच             – गोपाल हरिभाऊ पोरे  –       बी.ए
 • उपरपंच            – ज्ञानेष्वर माणिकराव पोरे  –   १२वी
 • सदस्य             – षिवलाल रामराव पोरे  –      १०वी
  सौ. राजकन्या महादेव पोरे  – १०वी
  सौ. लक्ष्मी श्रावण जाधव  –   १०वी
  रामा किसन जाधव –         १०वी
  अंबादास विच्च्णू तेल्हारकर  – १०वी
 • ग्रामसेवक          – एम.पी. नंदनकर  –           बीएस्सी
 • तलाठी             – एस.एस.ढोले  –               एम.एस.डब्ल्यु
 • पोलीस पाटील     – हरिभाऊ अमृता पोरे  –        १२वी
 • चपराषी            – गजानन प्रल्हाद पोरे  –        १०वी

गावातील पंच कमिटी

रामकृच्च्ण रामभाऊ पोरे-प्रतिच्च्िठत व्यक्ती, प्रल्हाद भगवान पोरे-निवृत्त षिक्षक, हरीभाऊ रामचंद्र ठाकरे-षेतकरी, हरीभाउ अमृता पोरे-पोलिस पाटील, मनोहर द्याालीग्राम पोरे-षेतकरी, रामराव किसन बावस्कर-षेतकरी, साहेबराव गोविंदा पोरे-षेतकरी.