रोजगाराची उपलब्धता

शेतमजुरी

गावातील ८५ टक्के द्योतकरी तर १५टक्के द्योतमजुर आहे.

स्वयंरोजगार
पिठगिरणी – 1 गजानन उत्तम दांदळे,

मोबाईल बातमीपत्र- 1 प्रा. चंद्रकांत प्रल्हाद पोरे,

ट्रॅक्टर- 1 संदीप रामदास दांदळे,

मळणीयंत्री
1 गजानन प्रल्हाद पोरे, २ विच्च्णू प्रल्हाद दांदळे, ३ गोविंद राजाराम तायडे, रामकृच्च्ण लक्ष्मण बावस्कर,

किराणादुकान
1 अंबादास किसन बावसकर, २ द्यांकर उत्तम दांदळे, नंदकिषोर प्रल्हाद पोरे, ४ ज्ञानेष्वर मारोती ढाकरे

सुतारकाम
1 गणेष सारंगधर फुलउंब्रीकर, देवानंद येलकर, विठ्ठल मधुकर फुलउब्रीकर,

ऑटोरिक्षा
रघुनाथ हरिभाउ लखाडे, संतोच्च विष्वनाथ बावस्कर, सुरेष विठ्ठल तेल्हारकर,

व्यापारी प्रतिनिधी
अंबादास किसन बावस्कर

द्योळीपालन
रामदास देविदास तेल्हारकर, मोहन गजानन तेल्हारकर

बांधकाम ठेकेदार
मारोती ढाकरे, प्रकाष तेल्हारकर, अंबादास दांदळे