बचत गट

द्याारदामाता द्योतकरी बचत गट- सांगोला ता. पातूर, जिल्हा अकोला
अध्यक्ष-    षिवलाल रामराव पोरे-१०वी, ३९
उपाध्यक्ष    ज्ञानेष्वर माणिकराव पोरे-१२वी ३०
सचिव      रवि प्रल्हाद पोरे-बी.ए.३२
सहसचिव   गोपाळ हरिभाउ पोरे, बी.ए. ३५

दुर्गामाता द्योतकरी बचत गट
अध्यक्ष-सखाराम हरीभाउ महल्ले,१२वी, ३७
सचिव-महादेव नारायण पोरे, १२वी ३५,

मा.अंबे महीला बचत गट
सौदमयंती अंबादास दांदळे-अध्यक्ष,१०वी
सौ. मंगला गोपाल बदर्खे-सचिव, १०वी

द्याारदा महिला बचत गट
सौ. कांताबाई सखाराम महल्ले-अध्यक्ष-१०वी
सौ.रत्नाबाई ओंकार बावस्कर-सचिव,१०वी

जय बजरंग द्योतकरी बचत गट
गणेष पंढरी ढाकरे,अध्यक्ष,१२वी
संदिप रामदास दांदळे, सचिव,१२वी